Domenty na stiahnutie

Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii
Word dokument
PDF dokument
Žiadosť o prihlásenie do evidencie
Word dokument
PDF dokument
Žiadosť o priamy prevod držby vozidla v aktuálnom okrese
Word dokument
PDF dokument
Splnomocnenie na prepis vozidla
Word dokument
PDF dokument
Splnomocnenie na vyplnenie
Word dokument
PDF dokument
Rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte Rezervovať termín