Otázky a odpovede

  • Tu bude otázka
  • Tu bude odpoveď na danú otázku.

  • Kedy bude vozidlo moje?
  • Vozidlo bude vše hneď po podpísaní zmluvy....

  • Ako prebieha kúpa vozidlá?
  • Kúpa vozidlá prebieha veľmi jednoducho.....

Mám vlastnú otázku